Videoproductie Roulez Roulez. De online video partner.

Disclaimer van Roulez Roulez

Lees hier de disclaimer van Roulez Roulez

Videoproductie voor online video's

Disclaimer

Roulez Roulez, verleent u hierbij toegang tot roulezroulez.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Roulez Roulez behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op roulezroulez.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Roulez Roulez.

Beperkte aansprakelijkheid

Roulez Roulez spant zich in om de inhoud van roulezroulez.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op roulezroulez.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Roulez Roulez.

In het bijzonder zijn alle prijzen op roulezroulez.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op roulezroulez.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Roulez Roulez nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Roulez Roulez. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Roulez Roulez, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.